Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Onze organisatie

Onze gemeentelijke organisatie is verdeeld in 3 domeinen; fysiek domein, bedrijfsvoering & ontwikkeling en sociaal domein.

Verantwoordelijkheid bij de professionals

In het organigram kun je zien welke teams er per domein zijn. Het is goed om te weten dat we drie directeuren hebben en per team een teamleider. Geen ingewikkelde constructies of lagen dus. We hebben een vrij platte organisatie waardoor jij als professional bij ons veel verantwoordelijkheid krijgt om jouw vak uit te voeren op de manier die het beste is voor de stad.

Informele cultuur

Een organisatiecultuur is natuurlijk moeilijk te omschrijven in tekst. Dat moet je voelen en meemaken. Omdat we een gemeentelijke organisatie zijn, zijn er natuurlijk regels en procedures. Maar formeel of bureaucratisch zijn we zeker niet. We werken allemaal samen aan de doelen van de stad en zijn daarin gelijkwaardig. Onze teamleiders en directie zijn bereikbaar voor iedereen.

Opgavegericht

We werken samen om de doelen van de stad te behalen. Om te zorgen dat inwoners en ondernemers zich thuis voelen in Lelystad. Dat betekent dus dat een team kan behoren tot één van de drie domeinen, maar dat je in je dagelijks werk veel samenwerkt met collega’s uit andere domeinen of met samenwerkingspartners uit de stad. Opgavegericht werken noemen we dat. Resultaten behalen met iedereen die daar vanuit zijn of haar expertise de beste bijdrage aan kan leveren.

Ambitie

Lelystad is een stad met ambitie. Wat die ambities zijn, met wie we die ambitie samen hebben en hoe die ambitie een plek krijgt in het raadsakkoord en uiteindelijk in ons dagelijks werk lees je hier:

Onze ambitie
Lelystad, Hoofdstad van de Nieuwe Natuur, is in 2040 een zelfstandige, sociaal
veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad.

Lelystad profileert zich als Hoofdstad van de Nieuwe Natuur en dat doen wij niet voor niets. Natuur is in Lelystad nooit ver weg, de stadsparken dringen ver in de stad door en zorgen voor natuur om de hoek voor iedereen. Lelystad is als een stad voor minimaal 100.000 inwoners ontworpen. De wegenstructuur, het stadshart, de maatschappelijke en zorgvoorzieningen zijn voor een stad met die omvang opgezet. De draagkracht moet worden versterkt zodat Lelystad zelfstandig, sociaal veerkrachtig, duurzaam (in brede zin), aantrekkelijk en economisch sterk wordt.

Lelystad Next Level

Gemeente Lelystad, provincie Flevoland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben in het programma Lelystad Next Level gewerkt aan plannen voor de toekomst van Lelystad. Samen met partners in de stad hebben zij een ambitie voor de stad uitgesproken en een uitvoeringsprogramma gemaakt voor 2022- 2025.

Je leest het uitvoeringsprogramma hier.

Raadsakkoord

De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2022 gewerkt aan een raadsakkoord. Hierin staat wat de raad deze vier jaar belangrijk vindt en waarmee zij aan de slag gaan. Speerpunten in deze raadsperiode zijn de volgende opgaven:

  • Bereikbaarheid
  • Onderwijs
  • Natuur
  • Wonen
  • Economie
  • Voorzieningen
  • Stedelijke Vernieuwing
  • Sociaal Domein
  • Openbare Orde & Veiligheid

Je leest het raadsakkoord 2022- 2026 hier.

Ayse