Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Onze organisatie

Onze gemeentelijke organisatie is verdeeld in 3 domeinen; fysiek domein, bedrijfsvoering & ontwikkeling en sociaal domein.

Verantwoordelijkheid bij de professionals

In het organigram kun je zien welke teams er per domein zijn. Het is goed om te weten dat we drie directeuren hebben en per team een teamleider. Geen ingewikkelde constructies of lagen dus. We hebben een vrij platte organisatie waardoor jij als professional bij ons veel verantwoordelijkheid krijgt om jouw vak uit te voeren op de manier die het beste is voor de stad.

Informele cultuur

Een organisatiecultuur is natuurlijk moeilijk te omschrijven in tekst. Dat moet je voelen en meemaken. Omdat we een gemeentelijke organisatie zijn, zijn er natuurlijk regels en procedures. Maar formeel of bureaucratisch zijn we zeker niet. We werken allemaal samen aan de doelen van de stad en zijn daarin gelijkwaardig. Onze teamleiders en directie zijn bereikbaar voor iedereen.

Opgavegericht

We werken samen om de doelen van de stad te behalen. Om te zorgen dat inwoners en ondernemers zich thuis voelen in Lelystad. Dat betekent dus dat een team kan behoren tot één van de drie domeinen, maar dat je in je dagelijks werk veel samenwerkt met collega’s uit andere domeinen of met samenwerkingspartners uit de stad. Opgavegericht werken noemen we dat. Resultaten behalen met iedereen die daar vanuit zijn of haar expertise de beste bijdrage aan kan leveren.

Ambitie

Lelystad is één van de jongste steden van Nederland. Wat begon als een stuk IJsselmeer is 60 jaar later uitgegroeid tot de Flevolandse hoofdstad in de nieuwe natuur met ruim 80.000 inwoners en veel water, ruimte en lucht. Een jonge stad met lef om zich te ontwikkelen. Daarom hanteren we ook met trots de uitspraak: Lelystad geeft lucht.

Lelystad heeft de ambitie om ook in 2040 de zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad te zijn die het nu is. Een stad waar nieuwe én huidige bewoners prettig wonen, werken en ondernemen. En bovendien een stad waar er ook genoeg ruimte is voor recreatie en natuurbeleving. In praktijk betekent dit een noodzakelijke groei van 80.000 naar 100.000 inwoners, het verwerven van 10.000 nieuwe banen, de realisatie van daarbij passende (woning)bouw.

Dat doen we natuurlijk niet alleen. Gemeente Lelystad werkt hierin samen met Provincie Flevoland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en partners in het programma Lelystad Next Level.

Lelystad Next Level

Met het strategische programma Lelystad Next Level maken we planmatig via groene urbanisatie een sprong voorwaarts naar een grotere, zelfstandige en aantrekkelijke stad met een duurzame insteek: natuurinclusief, klimaatadaptief, energieneutraal en circulair. Een stad waar nieuwe én huidige bewoners prettig wonen, werken en ondernemen.

Wil je meer weten over het Uitvoeringsprogramma Lelystad Next Level? Lees hier het uitvoeringsprogramma.

Raadsakkoord

De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2022 gewerkt aan een raadsakkoord. Hierin staat wat de raad deze vier jaar belangrijk vindt en waarmee zij aan de slag gaan. Speerpunten in deze raadsperiode zijn de volgende opgaven:

  • Bereikbaarheid
  • Onderwijs
  • Natuur
  • Wonen
  • Economie
  • Voorzieningen
  • Stedelijke Vernieuwing
  • Sociaal Domein
  • Openbare Orde & Veiligheid

Je leest het raadsakkoord 2022- 2026 hier.

Ayse