Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Vergunningen, belastingen, toezicht en geo-informatie

Op deze pagina vind je de teams die onder de categorie vergunningen, belastingen, toezicht en geo-informatie vallen.

Team Geo-informatie

De landmeters brengen de hele stad in kaart (woningen, straten, pleinen borden etc). Zij maken er slimme kaarten van door er gegevens aan te koppelen. Zo kan je bijvoorbeeld zien hoeveel speeltuinen er bij jouw in de buurt zijn. We bedenken namen voor nieuwe straten en geven elke nieuw huis een eigen nummer.

Team Belastingen

Zij zorgen er voor dat alle woningen en bedrijven voorzien worden van een waarde (WOZ), er gemeentelijke belastingen wordt geheven en dat deze belasting ook wordt betaald. Verder geven zij informatie en advies aan inwoners die hier vragen over hebben.

Team Stadstoezicht

Zorgt voor veiligheid in de stad, zoals op de bouw, in de horeca en bij evenementen. De medewerkers en BOA’s (buitengewoon opsporings ambtenaren) bij dit team controleren of vergunningen op orde zijn en controleren ter plekke of er geen onveilige situaties zijn.

Team Wabo en Bestemmingsplannen

We zorgen er voor dat iedereen met een goed gevoel kan wonen en werken in een fijne en veilige fysieke leefomgeving. Om dit voor elkaar te krijgen maken we bestemmingsplannen (omgevingsplannen), verlenen we omgevingsvergunningen en houden toezicht op het bouwen. Wij stellen het belang van de klant voorop, zonder de omgeving uit het oog te verliezen. We proberen dat te doen door effectieve en persoonlijke dienstverlening.