Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Staffuncties

Op deze pagina vind je de teams die onder de categorie staffuncties vallen.

Team P&O

Zorgt voor de werving en selectie van nieuwe collega’s, verzorgt opleidingen, maakt het HRM beleid, adviseert de leidinggevenden en zorgt voor de salarisbetaling en personeelsadministratie.

Team DIA (Digitaal, informatie & advies)

Door digitale informatie is er steeds meer data beschikbaar. Maar data is nog geen kennis of informatie als je er geen goede ordening in aanbrengt. Bij dit team werken de informatiespecialisten en – adviseurs. Daarnaast zorgen de medewerkers dat alle post op de juiste plek terecht komt.

Team Financieel beheer

Dit team zorgt voor alle betalingen van de gemeente (en dat zijn er nogal wat). Ook kijken ze steeds naar hoe de financieel-administratieve processen slimmer en beter kunnen.

Team Kwaliteit

De kwaliteitsmedewerkers zorgen dat we als gemeente efficiënt werken. Zij verzorgen bijvoorbeeld teambijeenkomsten om teams te helpen nog beter samen te werken. Ook bekijken ze met teams door de hele organisatie hoe zij hun werk nog beter kunnen organiseren en (nog) beter kunnen samenwerken.

Team Huisvesting en Facilitair en Mediabureau

Houdt het stadhuis netjes, regelt faciliteiten bij vergaderingen en bijeenkomsten en zorgen voor beveiliging. De bodes zorgen er bijvoorbeeld voor dat trouwerijen vlekkeloos verlopen. De medewerkers van het mediabureau zijn specialist op het gebied van vormgeving en print. Bij de gemeente hebben we de beschikking over een geweldige repro die mooie brochures maakt, bewonersbrieven, boekjes, banners en nog veel meer.

Team Informatiemanagement en Advies (ICT)

Hier werken onze IT-specialisten, onze informatiemanagers, systeembeheerders, helpdeskcollega’s en IT architecten. Kortom; zij zijn de collega’s die zorgen dat we als gemeente een vooruitstrevende en stabiele IT hebben.

Team Juridische zaken en inkoop

De juridisch adviseurs zorgen dat als gemeente juridisch de juiste dingen doen. Ook werken in dit team de inkopers die aanbestedingen begeleiden en zorgen dat we goede inkoopafspraken maken.

Team Veiligheid

De adviseurs veiligheid adviseren de burgemeester over alles wat met de openbare orde en veiligheid van de stad te maken heeft.

Team Concernadvies en Planning & Control

De medewerkers Planning & Control zorgen dat het management het overzicht kan houden over het complete financiële plaatje van de gemeente. Samen met de concernadviseurs zorgen zij ervoor dat de raad en het college weloverwogen afwegingen kunnen maken in hoe de financiële middelen van de gemeente worden besteed. De concernadviseurs zorgen daarnaast dat vraagstukken integraal worden bekeken en afgewogen, dus over alle teams heen. Zij adviseren het college in de besluiten die hierin nodig zijn.

Team Communicatie en Bestuursondersteuning

De communicatieadviseurs in dit team zorgen ervoor dat inwoners worden betrokken bij plannen, dat zij goed geïnformeerd worden, doen de perswoordvoering en staan de wethouders bij in hun communicatie. Ook werken bij dit team de portefeuillecoördinatoren. Zij zijn de rechterhand van de wethouders en zorgen ervoor dat zij alle informatie hebben om goede besluiten te kunnen nemen. Het bestuurssecretariaat regelt de agenda’s van de wethouders.

Profpool

Bij de gemeente zijn altijd enorm veel projecten te doen, sommige kort, andere lang. De collega’s die werken bij de profpool zijn junior en senior projectleiders. Zij houden ervan om ingevlogen te worden op projecten waar dat nodig is, in de hele organisatie. Zij leveren hun bijdrage en gaan weer door naar de volgende plek in de organisatie waar ze nodig zijn.   

Team Onderzoek en statistiek

Onderzoek en Statistiek verzamelt gegevens over onderwerpen die betrekking hebben op de stad. Lelystad in Zicht is de plek om cijfers, feiten en inzichten over Lelystad te vinden. Ook houdt O&S peilingen onder de inwoners en analyseert O&S wat er bij hen leeft. Daarnaast ondersteunt O&S beleidsteams door hen te voorzien van cijfers en gegevens.

Team Grondbedrijf / Ontwikkeling

Hier werken onze planeconomen, adviseurs grondzaken en juristen vastgoed. Zij zorgen ervoor dat ruimtelijke ontwikkelingen in de stad juridisch en financieel op orde zijn. Dit team stelt o.a. grondexploitaties op basis waarvan bouwgrond verkocht kan worden aan particulieren en ontwikkelende partijen. Daarnaast verzorgen zij de juridische randvoorwaarden hierbij, denk aan verkoop- en erfpachtcontracten, etc.

Team Informatiemanagement en Advies (IMA)

Hier werken onze informatiemanagers, systeembeheerders, helpdeskcollega’s, Privacy Officer, Functionaris gegevensbescherming en CISO. Kortom; zij zijn de collega’s die zorgen dat we als gemeente een vooruitstrevende, veilige en stabiele IT hebben.