Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Sociaal

Op deze pagina vind je de teams die onder de categorie sociaal vallen.

Team aanvragen

Dit team spreekt met alle inwoners die een aanvraag doen voor zorg of een uitkering. Zij adviseren over mogelijkheden (en verplichtingen) en zorgen dat de aanvragen op een goede manier kunnen worden verstrekt.

Team Bedrijfsondersteuning (werk, inkomen en zorg)

De collega’s van dit team zorgen ervoor dat iedereen die zich bezig houdt met werk, inkomen of zorg z’n werk goed kan doen. Zo horen de applicatiebeheerders, beleidsmedewerker, juridisch medewerkers en financieel medewerkers bij dit team.

Team financiën (werk, inkomen en zorg)

Deze medewerkers zorgen ervoor alle uitkeringen en verstrekkingen op tijd worden betaald. 

Team Handhaving (werk, inkomen en zorg)

Als overheid vinden we het belangrijk om er te zijn als inwoners ons nodig hebben. Om te zorgen dat we dat kunnen blijven doen, zorgt team Handhaving dat we controleren dat uitkeringen ook daadwerkelijk worden verstrekt aan mensen die het nodig hebben. 

Team Jeugd

Onze jongeren hebben de toekomst. Soms hebben jongeren echter hulp nodig. Dit team heeft als doel om te zorgen dat jongeren naar school (blijven) gaan en de juiste hulp krijgen bij problemen. Zo maken de leerplichtambtenaren deel uit van dit team en ook de talentmanagers, die de hulp coördineren aan jongeren die op meerdere levensterreinen begeleiding nodig hebben.

Team WMO

Deze medewerkers beoordelen aanvragen voor de WMO en kijken samen met het Sociaal Wijkteam en het Jeugd- en gezinsteam en vooral samen met de cliënt hoe deze het beste ondersteund kan worden.

Team Onderwijs en jeugdhulp

De beleidsadviseurs van team onderwijs en jeugdhulp stellen beleidsplannen op van voorschoolse educatie, onderwijshuisvesting, passend onderwijs en jeugdhulp. Dat doen zij in nauwe samenwerking met inwoners en de Lelystadse organisaties die de uitvoering doen van dat beleid. Het beleid dat zij opstellen is de uitwerking van de politieke wensen van de partijen in de gemeenteraad. 

Team Beleid Wet Maatschappelijke Ontwikkeling

De mensen van dit team stellen beleidsplannen op over onderwerpen als de WMO en armoede. Dat doen zij in nauwe samenwerking met inwoners en de Lelystadse organisaties die de uitvoering doen van dat beleid. Het beleid dat zij opstellen is de uitwerking van de politieke wensen van de partijen in de gemeenteraad.

Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF)

(Startende) Ondernemers uit Flevoland die behoefte hebben aan advies, financiële ondersteuning of begeleiding kunnen terecht bij het ZLF.