Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Fysiek

Op deze pagina vind je de teams die onder de categorie fysiek vallen.

Team Beheer

Onderhoudt al het mooie groen in Lelystad, zorgt dat onze wegen goed onderhouden zijn, dat er voldoende parkeerplekken zijn, de rioleringen en drainages werken, het water in de stad schoon is en de begraafplaats er netjes uit ziet Ze zorgen ook dat het verkeer binnen de stad veilig is en dat belangrijke punten binnen de stad bereikbaar blijven.

Team Service

Lost meldingen op van inwoners over onze openbare ruimte en ze houden de stad schoon. Ze zorgen voor goede speelvoorzieningen, faciliteren bij goede ideeën voor in buurten (Mensen maken de Buurt), onderhouden de begraafplaats en zijn ook aanspreekpunt voor de marktkooplieden.

Team Ingenieursbureau

Is verantwoordelijk voor het voorbereiden, op de markt brengen en realiseren van civieltechnische (groot onderhoud) projecten.

Team Technische installaties

In een stad komt behoorlijk wat techniek kijken. De collega’s van Technische installaties zorgen er bijvoorbeeld voor dat de verlichting in de stad werkt en dat het rioolwater naar de zuivering wordt verpompt.

Team Gebouwenbeheer

Als gemeente hebben we veel gebouwen in ons beheer, denk aan scholen, het stadhuis, buurtgebouwen, etc. De collega’s van team Gebouwen zorgen ervoor dat deze gebouwen voldoen aan de eisen van de gebruikers en van deze tijd. Ook zorgen zij voor de nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen.

Team Projectmanagement

Lelystad heeft veel mooie, grote projecten. Denk aan Lelystad Airport, Flevokust en Warande. In dit team zorgen de collega’s ervoor dat deze projecten goed geleid worden. Ook doen zij de coördinatie van het groot onderhoud dat we continu planmatig uitvoeren in de wijken van Lelystad.

Team Stedenbouw en Landschap

Deze stedenbouwers en landschapsarchitecten ontwerpen de openbare ruimte en adviseren bij ontwikkelingen in de stad om te zorgen dat de kwaliteit van de leefomgeving behouden blijft.

Team Wonen en Stedelijke Vernieuwing

De beleidsadviseurs Wonen geven adviezen over de verhoging van de woonkwaliteit in Lelystad. Zij voeren overleg met de woningbouwcorporaties en daarnaast zetten zij in op stedelijke vernieuwing.